sk | de | eng

+421 949 829 606
+421 2 5363 1009
bottom

O nás

PROMOCAT je spoločnosť založená na inovačnom a marketingovom podnete.

Jej hlavným cieľom a mottom je znižovanie nákladovosti v oblasti marketingu a to konkrétne v pozícii produkcii katalógov. Nami podporovaná technológia sa overila nielen v oblasti Európy, ale v celom svete. Zaručuje vysoký stupeň úspor pri najvyššom stupni efektivity, keďže úspornosť začína už vo fáze výroby a implementácie technológie elektronických listovacích katalógov s logo upload-om.

Pomerovo výrazne nižšia nákladovosť a časová náročnosť výroby elektronických katalógov poskytuje v každom odvetví zaručený stupeň konkurencieschopnosti. Keďže je firma PROMOCAT spoločnosťou 21. storočia tak je pochopiteľné, že naše pracovné postupy a technológie sú založené na vysokom stupni inovácií, výskumu a vývoja.

Hore uvedené faktory odzrkadľujú, že sa spoločnosť PROMOCAT orientuje na životné prostredie, ktoré sa stáva v súčasnom ekonomickom svete stále dôležitejšie.